start                                                                                                                                                               contact

THIJS VOOR TAAL           


Algemene voorwaarden Thijs voor Taal     General conditions Thijs voor Taal


  BEL ME TERUG

Wat kan er aan de orde komen?


Omdat je met het schrijven van een tekst altijd een belangrijk doel hebt, wil je dat hij serieus genomen wordt. Met een goed geschreven brief of rapport houd je de aandacht van de lezers vast. Taalfouten verstoren die aandacht. Je wilt taalfouten wel voorkomen en gebruikt meestal de spellingcorrector van de pc, maar die haalt maar een deel van de taalfouten uit de tekst. Je bent pas zeker van je zaak als je de regels voor de spelling, grammatica en zinsbouw kent en begrijpt en zonder aarzelen kunt toepassen. Dan kun je foutloos spreken en schrijven. Het is de moeite waard om hieraan tijd en aandacht te besteden:


Spelling en grammatica


Zinsbouw


Tekstopbouw

Inhoud en opzet taaltrainingen

Intake


Een taaltraining kan starten met een intakegesprek met een mondelinge of schriftelijke taaltest om je instapniveau te bepalen. Je ontvangt vervolgens een voorstel voor een lesprogramma met lesduur, lesfrequentie en cursusduur. Als dit akkoord is, kunnen we de lessen plannen, die meestal binnen twee weken na de intake kunnen starten.


Taalrainingen


Voorbeelden: