start                                                                                                                                                               contact

THIJS VOOR TAAL           


Algemene voorwaarden Thijs voor Taal     General conditions Thijs voor Taal


  BEL ME TERUG

Annettes filosofie


Hoe kun je taal het best inzetten om het gewenste resultaat te bereiken? Al sinds mijn studie Nederlands ben ik onafgebroken bezig met taal. Een heldere stijl in schrijven en spreken wordt immers beloond met begrip, respect en veiligheid. Een goede taalbeheersing geeft zelfvertrouwen. Dat is nodig om te kunnen schrijven of spreken. Je kunt je er professioneel mee presenteren.


In detail kan het gaan om het plaatsen van een komma op de juiste plaats. Als kind al leerde ik, dat een verkeerd geplaatste komma iemand het leven kan kosten. Kijk maar naar de opdracht aan de beul:“Spaar de moordenaar, niet doden!” en naar de zin:“Spaar de moordenaar niet, doden!” Leest de beul de eerste zin, dan blijft de moordenaar leven, leest hij de tweede, dan sterft de veroordeelde. Het enige verschil is de plaats van de komma!


In breder perspectief gaat het om contact met anderen, harmonie, begrip, maar ook om contact met jezelf. Hoe spreek je tegen anderen, maar ook tegen jezelf? Wat doet dat met die ander, wat doet dat met het beeld dat je van jezelf hebt? Wat beweegt je? Hoe komt het dat je je gedraagt zoals je doet? Het antwoord op dit soort vragen kan de sleutel zijn tot een verandering. Jij neemt op een voor jou unieke manier waar. Je drukt je waarnemingen en de reacties daarop uit in woorden die bij jou horen. Je bent voor een groot deel door de taal geworden wie je bent. Met behulp van de taal kun je daarom ook zelf je waarnemingen, gedrag en reacties veranderen, als je dat wilt.

                                                                                              

Annette in de praktijk


Vanuit mijn liefde voor de taal help ik mensen gemakkelijk en duidelijk communiceren. Ik doe dat door taaltrainingen te geven, mensen te coachen en door hen te helpen bij het maken van allerlei teksten.


Als eerstegraads bevoegd docente Nederlands geef ik taaltrainingen aan groepen en aan individuen. Het gaat om analfabeten, beginnende en gevorderde immigranten, studenten op HBO-, universitair en post-universitair niveau en zowel Nederlanders als niet-Nederlanders.


Ik schrijf en redigeer teksten van persberichten tot boeken en afstudeerscripties.


Als Licensed Master Practitioner Neuro Linguistic Programming (NLP) ® coach ik mensen die op het punt staan te kiezen voor verandering, maar daarvoor nog een zetje in de rug nodig hebben.


Ik heb een jarenlange notuleerervaring en belangstelling voor wat er om mij heen gebeurt. Daarom maak ik graag verslagen van diverse soorten vergaderingen

Wie is Annette Thijs?