start                                                                                                                                                               contact

THIJS VOOR TAAL           


Algemene voorwaarden Thijs voor Taal     General conditions Thijs voor Taal


Thijs voor Taal

Borggraaf 25

8226 TG  Lelystad

06 26604493

annette@thijsvoortaal.nl  BEL ME TERUG

Woordkeus


* onnavolgbaar = dat doe jij zo bijzonder, dat niemand het je nadoet, niettevolgen = dit is onbegrijpelijk

* Thuiswerken leidt tot meer werktevredenheid of maakt mensen tevredener over hun werk of maakt ze tot tevredener mensen #formuleren

* “om” bij te + werkwoord alleen in de zin van “met het doel”: Leer jezelf te vergeven zonder en Hollen om de trein te halen met “om”

* Verbouwing is geen oorzaak (tijdens verbouwing kun je best les geven!) wel een reden: 10 januari is er vanwege verbouwing geen les.

* bij te + werkwoord komt om, geen voor: om te componeren, bij voor komt het: voor het componeren.

* Dat had ook nog gekunnen ipv gekund is fout, maar n analogie v winnen won gewonnen niet gek, ‘t toont

   de kracht v sterke werkwoorden

* Hoopvol huizencijfer VS – heeft het cijfer hoop of is het vol van hoop? Nee, het geeft hoop, dus: hoopgevend huizencijfer VS

* 2/2 achterhalen is onscheidbaar samengesteld, de klemtoon ligt op t werkwoord: het kost moeite om de ware toedracht te achterhalen

* 1/2 overbelasten is scheidbaar samengesteld, de klemtoon ligt op t voorzetsel: om mijn tijdlijn niet over te belasten #masteravond

* Als het mistig is, “mist” het. Bij “missen” noem je degene die voelt dat er iets of iemand ontbreekt: hij mist haar en zij mist hem

* Om = met t doel. Geen om in t is leuk volgers te ontmoeten, ik vraag je te komen. Wel om i Frankrijk wil 100 miljard bezuinigen om …


Het is nog wel eens lastig het juiste voorzetsel te kiezen.


Met welk woord kun je het best verwijzen naar een ander woord? Die, dat, het of wat?